Quotes de duty free per persones entrant

Posted by & filed under News on Visa.

Quotes de duty free per persones entrant

Quotes de duty free per persones entrant

Les quotes de duty free per cada persona  que entra s’ estipulen per cada entrada, no agregant les quotes de duty free de varies persones que entren per a complir les exempcions d’ una persona, excepte per l’equipatge d’ una mateixa família en el mateix viatge.

Per cada article les quaotes estipulades són les següents

Per licors:  si la persona porta una ampolla, pot, gerra o llauna ( anomenades des d’ara col·lectivament com a l’ ampolla ) amb un volum de no més de 1 (un ) litre en excés de la quota de duty free, tota l’ ampolla serà exempt d’ impostos; si el volum sobrepassa  el límit mencionat, haurà de pagar impostos  en acordança a les previsions de la llei.

Per cigarrets i cigars : les persones a l’entrar poden portar amb ells  quantitats dintre dels límits de la quota de duty free ;  si porten més quantitat, la quantitat en excés s’haurà de deixar al magatzem de la duana i ser reclamat dintre del temps límit indicat.

Per roba, objectes personals i altres articles de servei per a les necessitats per la vida diària : les persones entrant poden portar amb ells una quantitat raonable d’ articles que siguin adequats al seu tipus de viatge.

Regulacions de duanes per viatgers a l’entrada i a la sortida del Vietnam

Comments are closed.