Procediments de declaracions

Posted by & filed under News on Visa.

Procediments de declaracions

Procediments de declaracions

Les persones a l’entrar compararà el seu equipatge amb les quotes  de duty free especificades pel Vietnam abans de declarar a la duana. Si les persones no tenen equipatge que excedeixi les quotes de duty free  o que és enviat abans o desprès del seu viatge no han de declarar a l’entrada / sortida del Vietnam.

Persones entrant amb equipatge que excedeixi les quotes de duty free hauran de declarar  en entrar o sortir omplint el formulari de declaració.  Tot allò que sobrepassi la quota serà considerat com  a béns importats, els quals han de complir amb les provisions de la legislació sobre importació de béns i  la legislació d’impostos i tases. Les persones a l’entar poden seleccionar per a quins objectes volen pagar tasses i impostos si hi ha més d’un objecte.

En els casos on el valor en excés  de les quotes de duty free hagi de patir impostos però aquests no sobrepassa els 50.00 VND ( cinquanta mil ) aquest excés es considerarà també exempt d’ impostos.

Persones amb un visat d’ entrada múltiple degut a la naturalesa de la seva feina no seran permesos d’ aprofitar-se de les quotes de duty free cada vegada que entren pels articles prescrits  als articles 1, 2, 3 i 5 a l’Apèndix d’aquest decret, però poden gaudir de la quota cada 90 ( noranta ) dies. ( les persones amb un visat d’entrada múltiple degut a la naturalesa de la seva feina són els pilots d’avió, conductors de tren i capitans de vaixells i la tripulació  d’ aquests vehicles internacionals: i conductors i treballadors en països veïns que comparteixen  territoris fronterers amb Vietnam )

Regulacions de duanes per viatgers a l’entrada i a la sortida del Vietnam

Comments are closed.