Exempció de visat per a vietnamites residents a l’ estranger

Posted by & filed under News on Visa.

Exempció de visat per a vietnamites residents a l’ estranger

Exempció de visat per a vietnamites residents a l’ estranger

Més de 3.2 milions de vietnamites viuen i treballen avui en dia en més de 100 països i territoris del món.  Sense tenir en compte on resideixen, tots els fills i filles del Vietnam desitgen retornar algun dia  a la seva terra materna per reunir-se amb família, amics i aquells que estimen. Entenent que la comunitat vietnamita a l’estranger com una secció inseparable de la nació vietnamita, la Resolució 36-NQ/TW del Politburó de CPV sobre afers vietnamites va ser proposada “ per crear condicions favorables per vietnamites a l’estranger per retornar, visitar la seva terra materna i els seus familiars i adorar els seus antecessors.” En duent a terme la Resolució 36-NQ/TW, durant la seva visita als Estats Units  d’ Amèrica, el President Nguyen Minh Triet, a una reunió amb vietnamites residents a l’ estranger, va anunciar la  Decisió n. 135/2007/ QD- TTg,  les Regulacions sobre Exempció de Visat per a Persones Vietnamites Residents a l ‘ Estranger. El Primer <Ministre Nguyen tan Dung va firmar la  Decisió n. 135/2007/ QD- TTg al 17/08/2007.  Per tal de que  tots els vietnamites residents a l’ estranger entenguessin clarament la nova política i per tal d’ assistir-los amb el procés de sol·licitud, el Ministeri d’ Assumptes Estrangers proveeix  accés a informació valorable i al dia  online. Per a tots els vietnamites residents a l’ estranger, nosaltres a www.vietnamvisat.com  estem contents d’ oferir-los amb un enllaç amb el Ministeri d’ Assumptes Estrangers. Tota l’ informació està disponible tant en vietnamita com en anglès. Si us plau  vagi a http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/

Comments are closed.